RESERVERINGSVOORWAARDEN

I-Reservering
Uw reservering is definitief als wij uw reserveringsformulier en een aanbetaling van 30 % van de totale som van uw verblijf hebben ontvangen.

II-Betaling
Het restant van het factuurbedrag zoals vermeld op de pro forma factuur die u ontvangt, moet 30 dagen voor aankomst betaald zijn aan l’Évasion. Uitgezonderd de speciale reserveringsvoorwaarden zoals vermeld in artikel 4.

Elk verblijf waarvan wij de gehele betaling niet 30 dagen voor de aankomstdatum ontvangen hebben zal gezien worden als geannuleerd.
Let wel: de aanbetaling wordt niet teruggestort en de accommodatie is opnieuw beschikbaar voor de verhuur.

Tenzij het tegendeel uit het contract blijkt, zijn de volgende zaken niet bij de huurprijs inbegrepen :
- Verwarming, dit zijn altijd bijkomende kosten, afhankelijk van het model chalet
- De lokale toeristenbelasting, altijd als supplement berekend
- Bijkomende kosten die de verhuurder kan eisen in geval dat de huurder zich niet aan het contract houdt. Bijvoorbeeld: met meer personen dan toegestaan in de huuraccommodatie verblijven, of aanwezigheid van huisdieren waar dit niet toegestaan is.
- Reserveringskosten van € 10,-
- Schoonmaakbijdrage van € 30,-

De klant dient in alle gevallen de avond voor vertrek alle bijkomende kosten die niet in de huurprijs inbegrepen zijn, te voldoen op de receptie.

III - Borg
Bij aankomst betaalt u een borg van € 300,- in contanten. U ontvangt hiervoor een reçu. Deze borg is een garantiebedrag en kan niet geïncasseerd worden tijdens uw verblijf. U ontvangt de borg binnen 2 weken na uw vertrek retour, mits er geen schade aan de door u gehuurde accommodaties geconstateerd wordt. Constateren wij schade, wordt deze door ons hersteld en ontvangt u het restant van de borg retour, samen met een factuur voor de door ons gemaakte kosten voor herstel.

IV – Last Minute Reserveringen
Als u minder dan 30 dagen voor de aankomstdatum reserveert, dient u de gehele huursom ineens te voldoen.

V- Uw verblijf
De verhuurperiode loopt normaal gesproken van zaterdag 16.00 uur tot zaterdagmorgen 10.00 uur. Buiten het seizoen is een weekend huren ook mogelijk. In het chalet hangt een inventarislijst, die u direct na aankomst dient te controleren. Door u geconstateerde gebreken dient u nog dezelfde dag schriftelijk te melden bij de receptie. Bij uw vertrek vindt een eindcontrole door de verhuurder plaats. U dient de huuraccommodatie in goede staat, zoals u het aangetroffen hebt bij aankomst, achter te laten. U zorgt zelf voor de schoonmaak, behalve als u bij boeking gekozen hebt voor de optie schoonmaakkosten à € 40,-.

Als u de sleutels op het moment van vertrek niet afgeeft, brengen wij u hiervoor €30,- in rekening

VI- Aankomst
De klant dient zich op de overeengekomen dag te melden tussen 16.00 en 19.00 uur. Als dit niet mogelijk is door oponthoud of verlate aankomst om welke reden dan ook, dient u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met l’Évasion via telnr. 0033 5 65 30 80 09.

Op de dag van vertrek kunt u desgewenst de hele dag nog gebruik maken van de voorzieningen van de camping. De verhuuraccommodatie dient om uiterlijk 10.00 vrij gemaakt te zijn.

VII – Annulering
Elke annulering van een verblijf of andere prestatie dient u via een aangetekende brief aan l’Évasion te melden. Onze annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing in geval van ernstige ziekte, ziekenhuisopname van een van de personen die onder het verblijfscontract vallen, overlijden in de familie. Restitutie van huur vindt alleen plaats na het overleggen van bewijsstukken, een certificaat of acte.

Voorwaarden voor restitutie :
- Annulering meer dan 30 dagen voor de geplande aankomstdatum : u ontvangt de gehele betaalde som retour, minus een bedrag van € 80 administratiekosten.
- Annulering tussen 30 en 15 dagen voor de geplande aankomstdatum: U ontvangt 50 % van de betaalde som retour.
- Annulering tussen 15 en 2 dagen voor de geplande aankomstdatum: u ontvangt 25 % van de betaalde som retour .
- Annulering minder dan 2 dagen voor de geplande aankomstdatum of in geval van niet verschijnen: er vindt geen enkele restitutie plaats.
- Bij voortijdig vertrek om welke reden dan ook vindt geen enkele restitutie plaats.

VIII - Wijzigingen
De reservering is geldig voor een exact aantal personen. In het geval dat er meer personen in de huuraccommodatie verblijven dan in het contract vermeld staat, behoudt l’Évasion zich het recht voor het contract te beëindigen of aan te passen.

IX- Verzekeringen
Wij gaan ervan uit dat u verzekerd bent voor eventuele door u aangerichte schade aan onze accommodatie tijdens uw verblijf. U wordt altijd aansprakelijk gesteld hiervoor en dient de rekening zelf te voldoen. U kunt dit later verder zelf afhandelen met uw verzekeraar.

X - Litiges
Elk geschil ontstaan over contracten en bovenstaande voorwaarde zal uitsluitend worden voorgelegd aan de Handelsrechtbank van de Lot.
l’Évasion is verzekerd voor beroepsmatige aansprakelijkheid.

XI- Annulering door l’Évasion
l’Évasion behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden indien het verblijf niet mogelijk is, als gevolg van overmacht, stakingen, politieke onrust, epidemieën, arbeidsproblemen of wet- of regelgeving opgelegd door de regering, met inbegrip van het falen een derde dienstverlenende partij.

Dit reglement is bedoeld om het een en ander voor ons allen te verduidelijken en te vergemakkelijken en niet om het u lastig te maken. Dank voor uw begrip.

Camping Quercy
Video camping l’Évasion en haar zwembad in de Lot

Speciale aanbiedingen

Naar de speciale aanbiedingen
Nieuw op de camping
• Trampoline
• Kinderspeeltoestellen
• openlucht fitness
RECEPTIES
Voor uw huwelijk of receptie bieden we naast het onderdak voor uw gasten een gezellig, kwalitatief hoogwaardig en gevarieerd restaurant. In een unieke en gastvrije omgeving worden zintuigen en smaakpapillen ‘geprikkeld’ – oog- en tongstrelend.